Pszichiatriai es neurologiai intezet 1 klinika

Lengyelországban a drága tudományos és kutatóintézetek közül az egyetlen a Varsóban született, 1951-ben öltözve pszichiáterek és neurobiológusok csoportjai miatt, a mai népszerû neurofiziológus Jerzy Konorski, Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. Az Intézet jelentõségét bizonyítja az a tény, hogy 1992-tõl együttmûködik a tudományos kutatások és gyakorlatok irányában az Egészségügyi Világszervezettel. A központ küldetése a pszichiátria és a neurológia területén szerzett saját tapasztalat, országos koordináció, konzultációk nyújtása az állami hatóságok számára ezen iparágak keretein belül (jelentés a kábítószer-függõségrõl, jelentés a HIV-rõl és az AIDS-rõl, munka az alkoholellenes programokkal és diagnosztikai és terápiás tevékenység (kórházi kezelés és mûködés járóbeteg-ellátásban. A létesítmény kiadói tevékenységeket is folytat (két nemzetközi folyóirat, doktori programok kidolgozását és elõkészítését. Az Intézet huszonhárom klinikából áll (köztük a Nerwicei Klinika, Klinikai Rehabilitációs Klinika, Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Klinika, Neurológiai Klinika és tudományos házak (pl. Közegészségügyi Intézet, Zak³ad Opieki i Pomagania Uzale¿nieñ. Rendben, az intézet szakemberei is barátságos, rendkívül kedvezõ véleményt szereznek. A betegek dicsérik a szakember hozzáállását a beteghez, a szakmaiságukat, a diagnózis sebességét és a kezelt kezelést. Sajnos a Pszichiátriai és Neurológiai Intézet nagy problémákkal küzd. 2014-ben az intézet igazgatója szerint az adósság meghaladta az ötven hat millió zlotyt, és egy épület nagy felújítást igényel, amelyhez hiányzik a pénzeszközök. Kis mennyiségû fürdõszoba, szivárgó tetõ, szivárgó ablakok, penészes falak, csökkent személyzet, nincs lehetõség arra, hogy elkülönítse a rossz embereket és biztosítsa a kényelmes körülményeket, csak egy része az Intézet bajainak. A javítási klinikák gyógyszereinek kérdése továbbra is politikai kérdés, és az Egészségügyi Minisztérium szóvivõje szerint az "osztályosztály gazdagságától" függ. A közeljövõben élhet, anyagokat vásárolhat felújításra, és az Intézet képes lesz arra, hogy a bejáratától a cél felé vezesse tevékenységét.