Konyvvizsgalo ceg

Minden vállalkozónak a jelenlegi számviteli törvény elve alapján kötelessége nyilvántartást vezetni a társaság eszközeirõl. Az ilyen nyilvántartásba vétel az állóeszközök nyilvántartása.

A névbõl álló eszközök a következõk: föld, földhasználati jog, épületek és szerkezetek, gépek, szállítóeszközök, felszerelések és kivételes eszközök, amelyek értéke, amikor azok bevétele meghaladja a háromezeröt, szintén szükséges az adóalany vagy a társaság tulajdonjogához. Az eszköz nyilvántartásba vételének kötelezettsége abban a hónapban történik, amikor azt megvásárolták.

Az állományok nyilvántartása folytatható a munka magazinokban vásárolt munkákban, a jobb oldali számítógépes oszlopokkal ellátott nyomtatott kártyákon, kézzel készített oldalakon, húzott táblázatokkal, vagy a megfelelõ táblázatok nélküli notebookokban, de a bejegyzéseknek minden szükséges adatot meg kell adniuk a regisztráláshoz. Ennek oka az, hogy kézzel töltse ki a cégben használt dokumentumot.

A tárgyi eszközöket olyan dokumentumok alapján rögzítik, amelyek a bevitt források kezdeti értékét okozzák. Az állóeszközök nyilvántartásba vételének táblázata: sorszám, beszerzés dátuma és használatba vétele, a vásárlást igazoló adatok, az állóeszköz leírása, a tárgyi eszközök besorolásának szimbóluma, kezdeti ár, értékcsökkenési ráta (a felhasználás évétõl függõen, értékcsökkenés leírása, frissítés a kezdeti érték, az amortizációs leírások aktuális összege és a kasációs eljárás idõpontja, annak okával. Az intézkedés értékesítési sikerében adja meg az értékesítés dátumát, ha az állóeszköz megsemmisül, fel kell tüntetni a felszámolási jelentést. A társaságnak a hatályos jogszabályok figyelembevételével meg kell õriznie az ingatlanok beszerzését igazoló dokumentumokat.